Zoekt u voor uw organisatie strategisch of beleidsmatig onderzoek/advies in Nederland en de Verenigde Staten op het terrein van arbeid en werk, HRM, sociale innovatie, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, sociale zekerheid en zorg? Dan bent u bij SocialEngineers aan het juiste adres. SocialEngineers is daarnaast gespecialiseerd in wetenschapsjournalistiek in de vorm van het schrijven van artikelen, notities en boeken op verzoek, het geven van gastcolleges en/of presentaties en het beoordelen van en/of evalueren van onderzoeksvoorstellen en rapporten op bovengenoemde terreinen.

SocialEngineers
, opgericht in 2007 is gevestigd in Heilig Landstichting en wordt geleid door prof. dr. Erik de Gier MA (socioloog en amerikadeskundige), voormalig hoogleraar sociaal beleid aan de faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar aan de afdeling Bedrijfskunde van de faculteit Management Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.  
(zie ook: http://www.ru.nl/bedrijfswetenschappen/koppeling/gier_h_g_de/).

In zijn onderzoeks-, advies- en schrijfwerk richt Erik de Gier zich op het overbruggen van de kloof tussen theorie en praktijk en tussen wetenschap en beleid. SocialEngineers zoekt naar nieuwe invalshoeken of probeert zaken vanuit een onconventionele kant te bekijken ("dwarskijken"). 

Geen effectieve en duurzame technologische innovatie mogelijk zonder maatschappelijke innovatie! 05-07-2013
Deze stelling poneert Erik de Gier in de afscheidsbundel 'Versterking van Innovatie' (redactie Robert Kok e.a.; Boom/Lemma Den Haag, 2013) voor prof. ... lees verder »
De werknemer van de toekomst: tussen flexibiliteit, zekerheid en bureaucratie 03-07-2013
Op verzoek van Rijkswaterstaat schreef Erik de Gier in het kader van strategische toekomstverkenningen een essay over de medewerker van de toekomst me... lees verder »
Zorg vergt strategisch arbeidsmarkt-en HRM-beleid! 11-11-2012
Dit betoogde Erik de Gier in zijn keynote-speech tijdens de arbeidsmarktconferentie die deel uitmaakt van het jaarlijkse door SIGRA georganiseerde Ams... lees verder »