Erik de Gier heeft een brede werkervaring in overheidsbeleid en sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies op het vlak van (Europees) sociaal beleid, arbeid, arbeidsmarkt, pensioenen en consumentenvraagstukken en promoveerde in 1987 aan de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden.

Erik de Gier was in het verleden onder meer werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Ministerie van SZW, NIPG-TNO Leiden; de Consumentenbond, de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Erik de Gier vervulde en vervult ook bestuurlijke en adviesfuncties. Op dit moment is hij lid van de Wetenschapsraad van het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam (DIA) en lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Erik de Gier heeft de naam SocialEngineers niet willekeurig gekozen voor zijn onderzoeks- en adviesbureau. In de term social engineering, afkomstig van de bekende Engelse filosoof Karl Popper, komt tot uidrukking dat gewenste verandering op het sociaal vlak alleen maar succesvol en effectief tot stand komt in de vorm van kleine beheersbare en overzichtelijke stappen en bovendien is gebaseerd op gefundeerde sociaal-wetenschappelijke kennis.

Geen effectieve en duurzame technologische innovatie mogelijk zonder maatschappelijke innovatie! 05-07-2013
Deze stelling poneert Erik de Gier in de afscheidsbundel 'Versterking van Innovatie' (redactie Robert Kok e.a.; Boom/Lemma Den Haag, 2013) voor prof. ... lees verder »
De werknemer van de toekomst: tussen flexibiliteit, zekerheid en bureaucratie 03-07-2013
Op verzoek van Rijkswaterstaat schreef Erik de Gier in het kader van strategische toekomstverkenningen een essay over de medewerker van de toekomst me... lees verder »
Zorg vergt strategisch arbeidsmarkt-en HRM-beleid! 11-11-2012
Dit betoogde Erik de Gier in zijn keynote-speech tijdens de arbeidsmarktconferentie die deel uitmaakt van het jaarlijkse door SIGRA georganiseerde Ams... lees verder »