Geen effectieve en duurzame technologische innovatie mogelijk zonder maatschappelijke innovatie! 05-07-2013
Deze stelling poneert Erik de Gier in de afscheidsbundel 'Versterking van Innovatie' (redactie Robert Kok e.a.; Boom/Lemma Den Haag, 2013) voor prof. ... lees verder »
De werknemer van de toekomst: tussen flexibiliteit, zekerheid en bureaucratie 03-07-2013
Op verzoek van Rijkswaterstaat schreef Erik de Gier in het kader van strategische toekomstverkenningen een essay over de medewerker van de toekomst me... lees verder »
Kapitalistische Arbeidersparadijzen omstreeks 1900 23-08-2012
In De Academische Boekengids (ABG), nr. 94, publiceerde Erik de Gier een artikel over company towns en kapitalistische arbeidersparadijzen omstreeks 1... lees verder »
Arbeidsmarktbeleid ouderen is nieuwe uitdaging voor gemeenten 23-04-2012
Op 18 april 2012 gaf Erik de Gier een presentatie over de mogelijke en gewenste rol van gemeenten ten aanzien van actief arbeidsmarktbeleid van 55+ers... lees verder »
Bedrijfssociologie is dringend aan herwaardering toe! 16-04-2012
Colum Erik de Gier in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2012, nr.1. lees verder »
Radio interview over flexibiliteit. 22-12-2011
Op 20 december 2012 werd Erik de Gier uitgebreid geïnterviewd over de utopie van de flexibele arbeidsmarkt in het wetenschapsprogramma Hoe?zo! Ra... lees verder »
Debat flexibiliteit website sociale vraagstukken 22-12-2011
Op de website van sociale vraagstukken vindt momenteel een debat over flexibiliteit plaats. Ook Erik de Gier leverde daaraan een bijdrage met als tite... lees verder »
Persbericht afscheidsrede 12-12-2011
Afscheidsrede Erik de Gier 12-12-2011
"Flexibele arbeidsmarkt vergt herwaardering bedrijfssociologie", rede ter gelegenheid van het afscheid van Erik de Gier als hoogleraar comparatief arb... lees verder »
Long-term care services in 4 European countries 03-11-2011
Spanish researcher Karsten Krüger and Erik de Gier just published an e-book (pp. 192) about long-term care services in 4 European countries: Spai... lees verder »
Erik de Gier publiceerde artikel over Amerikaanse arbeidsverhoudingen 22-03-2011
Het artikel "New Deal Labor Reforms and their Aftermath: The Flawed Evolution of the American Labor-Management Model as Regards Center Firms, 1945-198... lees verder »
Slagkrachtig arbeidsmarktbeleid alleen in regio mogelijk 07-02-2011
Dit betogen Erik de Gier en Petra Veltheer (Van Spaendonck Management Consultants) in het februarinummer (2011) van Sociaal Bestek, tijdschrift voor w... lees verder »
Ondernemingsraden zullen een steeds grotere rol gaan spelen bij cao-onderhandelingen. 12-01-2011
Raad & Daad, gebruikersmagazine voor medezeggenschap in de woningcorporatiesector, interviewde Erik de Gier over het regelen van arbeidsvoorwaarde... lees verder »
Evaluatie arbeidsmarktbeleid Noord-Brabant 05-01-2011
De provincie Noord-Brabant heeft haar arbeidsmarktbeleid van de afgelopen jaren laten evalueren. Een sterk punt van dit beleid is de actieve netwerkst... lees verder »
Toekomst arbeidsmarkt zorgsector 19-10-2010
Een deel van de toekomstige tekorten op de zorgarbeidsmarkt kan worden opgevangen door een meer weloverwogen wisselwerking met informele mantelzorg. T... lees verder »
Welke beleidsmaatregelen werken bij activering van langdurig werklozen? 11-10-2010
Erik de Gier schreef voor het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, nr. 3, september 2010, een artikel over succesfactoren bij lokaal activeringsbelei... lees verder »
Onderkant arbeidsmarkt moet dynamischer 24-06-2010
Als het SCP de positie van laagopgeleiden op de arbeidsmarkt vergelijkt met het vorige decennium lijken de problemen wel mee te vallen. Maar het is te... lees verder »
Advies provinciaal arbeidsmarktbeleid Gelderland en Overijssel 04-01-2010
Op 16 december 2009 publiceerden de SER Gelderland en de SER Overijssel een gezamenlijk  advies over provinciaal arbeidsmarktbeleid voor de Colle... lees verder »
Thuiszorg: toekomstverkenning arbeid en arbeidsmarkt 17-10-2009
Onlangs rondde Erik de Gier een toekomstverkenning af naar de toekomst van arbeid en arbeidsmarkt in de thuiszorg.De studie is uitgevoerd in opdr... lees verder »
Activering van langdurig werklozen in de bijstand 04-10-2009
Tijdens de Nederlandse Arbeidsmarktdag 2009 op 14 oktober 2009 in het SER-gebouw in Den Haag presenteert Erik de Gier een paper over wat wel en wat ni... lees verder »
Artikel in beleid en maatschappij (b en m) 16-09-2009
In het zojuist verschenen nummer van het tijdschrift b en m (2009, nr. 2) is een artikel van Erik de Gier opgenomen over immigratie, sociale zeke... lees verder »
SER-Werkgroep Advies Arbeidsmarktbeleid 19-07-2009
Erik de Gier is als lid toegetreden tot de werkgroep die in de tweede helft van 2009 een advies voorbereidt over het arbeidsmarktbeleid op middellange... lees verder »
WBS-werkgroep Arbeid 19-07-2009
Erik de Gier is toegetreden tot de nieuwe WBS-Werkgroep Arbeid. Deze werkgroep bereidt een vernieuwde visie over arbeid voor ten behoeve van de PvdA. lees verder »
Banencrisis. Ook voor academici. 24-04-2009
Vooral studenten in de alfahoek gaan gebukt onder de crisis, zo blijkt uit een special van het Nijmeegs universiteitsblad Vox van 23 april 2009. ... lees verder »
Partnership met Van Spaendonck Management Consultants 10-03-2009
De economische crisis: wat te doen aan de oplopende werkloosheid?Partnership tussen SocialEngineers & Van Spaendonck Management Consultants Door d... lees verder »
Rapport over hervormingen in het hoger onderwijs en actief arbeidsmarktbeleid in de context van een Europese kennissamenleving 04-03-2009
Leven lang leren-programma's voor werknemers zijn, ondanks vele goede intenties, nog tamelijk ongebruikelijk op Nederlandse universiteiten en hog... lees verder »
Minimumloon inruilen voor meer banen 04-10-2008
Het Financieele Dagblad, 4 oktober 2008 lees verder »
Ondernemers aan zet bij het oplossen van mismatch op de arbeidsmarkt 25-08-2008
Uit: Staatscourant, 25 augustus 2008 lees verder »
Om de plaats van de arbeid 30-07-2008
'Nickel and Dimed': binnenkort ook in de Europese Unie? 25-06-2008
Realistischer samenwerken. Is de arbeidsbemiddeling van het CWI onder de maat? 17-06-2008
Artikel over SocialEngineers in VOX 28-05-2008
Onterechte kritiek op actief arbeidsmarktbeleid 28-05-2008
Nieuwe werknemer geeft om vrijheid 23-01-2008
Gaat uw baan in 2008 naar Bombay of Beijing? 11-01-2008
Trainingsvouchers veelbelovend als instrument voor actief arbeidsmarktbeleid 10-12-2007
Sociale innovatie kan de aanjager zijn van vernieuwing van de arbeidsverhoudingen 29-11-2007
Subsessie Sociale innovatie ABK Sociƫteitsmiddag 16-11-2007
ABK Sociëteitsmiddag, 16 november 2007 lees verder »
Zorgarbeidsmarkt door overheveling thuiszorg zwaar onder druk 16-10-2007
Duitse experts voorspellen een vergaand gedereguleerde arbeidsmarkt in 2020 23-08-2007
Overpeinzingen bij een participatiemaatschappij 01-03-2007
De activerende participatiemaatschappij is onafwendbaar en voor een belangrijk deel al werkelijkheid. Zij komt binnen afzienbare tijd in de plaats van... lees verder »
Voor nieuwe arbeidsmarktrisico's collectieve arrangementen nodig 21-02-2007

« terug naar overzicht