« terug

De economische crisis: wat te doen aan de oplopende werkloosheid?

Partnership tussen SocialEngineers & Van Spaendonck Management Consultants

Door de economische crisis zal de werkloosheid in ons land in het komende jaar naar verwachting snel oplopen. Daarbij zal ook de samenstelling van de populatie werklozen in vergelijking met het verleden fundamenteel van karakter veranderen. Flexibele arbeidskrachten, ZZP'ers en jongeren nemen een kwetsbare arbeidspositie in. Daarnaast is er een groep werknemers in de maakindustrie die wordt bedreigd door outsourcing en off-shoring. Ten slotte is er de groep van langdurig werklozen. Ervaring uit eerdere crises leert dat hun positie verder verslechtert zonder aanvullend beleid. Meer dan in het verleden zal daarom een gedifferentieerde maataanpak nodig zijn om deze groepen op en dicht bij de arbeidsmarkt te houden.

SocialEngineers is een partnership aangegaan met Van Spaendonck Management Consultants. Het doel van deze samenwerking is het ontwikkelen en implementeren van een instrumentarium om een duurzame reductie van het aantal werklozen op lokaal niveau te kunnen bereiken.Onze aanpak is gebaseerd op het principe van co-creatie en is aanvullend op de 'Work First' benadering. Door middel van een heroriëntatie van het re-integratiebeleid, zoals dat in de afgelopen jaren door onder andere de 'WorkFirst' aanpak gestalte heeft gekregen en door daar vervolgens op lokaal niveau een focus in aan te brengen, kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat (langdurig) werklozen het kind van de rekening worden van de huidige economische crisis. Bovendien zal de doelmatigheid en doeltreffendheid van het uitvoeringsbeleid kunnen worden verhoogd met als resultaat een verdere reductie van het WWB-bestand. Binnen deze aanpak worden ook overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties betrokken.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@socialengineers.nl. Meer informatie over Van Spaendonck Managment Consultants kan gevonden worden op www.vanspaendonck-mc.nl


« terug naar overzicht