« terug

Tijdens een presentatie voor de sociale pijler van de G27 over de nadere vormgeving van een brede participatievisie op lokaal niveau op 21 apri 2009 pleitte Erik de Gier voor het aanbrengen van een nadere focus in de benadering door een concentratie van de beleidsinspanningen op deelname aan betaalde arbeid van outsiders op de arbeidsmarkt. Dit met het doel uitburgeringstendensen duurzaam tegen te gaan. Daarbij kan tevens een zinvol gebruik worden gemaakt van inzichten uit de welvaartseconomie (capabilities approach) en moderne theoerieën over sociale rechtvaardigheid.

Download PDF


« terug naar overzicht