« terug

Onlangs rondde Erik de Gier een toekomstverkenning af naar de toekomst van arbeid en arbeidsmarkt in de thuiszorg.
De studie is uitgevoerd in opdracht van STOOM (Stichting Onderzoek en Ontwikkeling Maatschappelijke Gezondheidszorg) binnen het kader van de bredere toekomstverkenning thuiszorg die STOOM momenteel onderneemt (zie ook www.stoom.org).
Uitkomst van de studie is onder meer dat de toekomstige thuiszorg minder homogeen zal zijn georganiseerd. Met name het aandeel van geprivatiseerde thuiszorg en het zelfstandig ondernemerschap zal sterk toenemen. Daarnaast zullen de verwachte personeelstekorten op langere termijn voor een aanzienlijk deel worden opgevangen door een aanpassing van de verhouding tussen professionele zorg en informele zorg. Minder draagkrachtige zorgconsumenten zullen door deze ontwikkelingen in de toekomst minder goed af zijn dan draagkrachtige zorgconsumenten.

Download PDF


« terug naar overzicht